وکتور نقاشی عشاق اثر رضا عباسی

وکتور نقاشی عشاق اثر رضا عباسی

وکتورهای طراحی گرافیک  >  وکتورهای مینیاتور

عشاق، یا دو عاشق، یک نقاشی اثر رضا عباسی ، هنرمند ایرانی، است. این کار که با ترکیب جوهر، آبرنگ و تذهیب روی کاغذ انجام شده‌است، دو عاشق را در آغوش یکدیگر نشان می‌دهد. این نقاشی در مجموعه موزه متروپولیتن نیویورک است.

20,000 تومان

وکتور مینیاتور ایرانی

وکتور مینیاتور ایرانی

وکتورهای طراحی گرافیک  >  وکتورهای مینیاتور

این طرح با کیفیت فوق العاده و با ساختاری برداری با پسوند EPS طراحی شده و قابل دریافت است و به دلیل ماهیت وکتور(برداری) بودن این طرح ها، شما براحتی می‌توانید بدون کاهش کیفیت از این طرح در هر اندازه‌ای استفاده کنید و بخشی از آن را حذف کنید یا رنگ‌ها ...

40,000 تومان

وکتور کاراکتر مینیاتور ایرانی

وکتور کاراکتر مینیاتور ایرانی

وکتورهای طراحی گرافیک  >  وکتورهای مینیاتور

این طرح با کیفیت فوق العاده و با ساختاری برداری با پسوند EPS طراحی شده و قابل دریافت است و به دلیل ماهیت وکتور(برداری) بودن این طرح ها، شما براحتی می‌توانید بدون کاهش کیفیت از این طرح در هر اندازه‌ای استفاده کنید و بخشی از آن را حذف کنید یا رنگ‌ها ...

30,000 تومان

وکتور شماره 987654399

وکتور شماره 987654399

وکتورهای طراحی گرافیک  >  وکتورهای مینیاتور

این طرح با کیفیت فوق العاده و با ساختاری برداری با پسوند EPS طراحی شده و قابل دریافت است و به دلیل ماهیت وکتور(برداری) بودن این طرح ها، شما براحتی می‌توانید بدون کاهش کیفیت از این طرح در هر اندازه‌ای استفاده کنید و بخشی از آن را حذف کنید یا رنگ‌ها ...

20,000 تومان

مجموعه وکتور طراحی مینیاتور

مجموعه وکتور طراحی مینیاتور

وکتورهای طراحی گرافیک  >  وکتورهای مینیاتور

این طرح با کیفیت فوق العاده و با ساختاری برداری با پسوند EPS و AI طراحی شده و قابل دریافت است و به دلیل ماهیت وکتور(برداری) بودن این طرح ها، شما براحتی می‌توانید بدون کاهش کیفیت از این طرح در هر اندازه‌ای استفاده کنید و بخشی از آن را حذف کنید یا ...

60,000 تومان

مجموعه وکتور طراحی مینیاتور

مجموعه وکتور طراحی مینیاتور

وکتورهای طراحی گرافیک  >  وکتورهای مینیاتور

این طرح با کیفیت فوق العاده و با ساختاری برداری با پسوند EPS و AI طراحی شده و قابل دریافت است و به دلیل ماهیت وکتور(برداری) بودن این طرح ها، شما براحتی می‌توانید بدون کاهش کیفیت از این طرح در هر اندازه‌ای استفاده کنید و بخشی از آن را حذف کنید یا ...

60,000 تومان

وکتور شماره 987654371

وکتور شماره 987654371

وکتورهای طراحی گرافیک  >  وکتورهای مینیاتور

این طرح با کیفیت فوق العاده و با ساختاری برداری با پسوند EPS و AI طراحی شده و قابل دریافت است و به دلیل ماهیت وکتور(برداری) بودن این طرح ها، شما براحتی می‌توانید بدون کاهش کیفیت از این طرح در هر اندازه‌ای استفاده کنید و بخشی از آن را حذف کنید یا ...

40,000 تومان

وکتور شماره 987654368

وکتور شماره 987654368

وکتورهای طراحی گرافیک  >  وکتورهای مینیاتور

این طرح با کیفیت فوق العاده و با ساختاری برداری با پسوند EPS و AI طراحی شده و قابل دریافت است و به دلیل ماهیت وکتور(برداری) بودن این طرح ها، شما براحتی می‌توانید بدون کاهش کیفیت از این طرح در هر اندازه‌ای استفاده کنید و بخشی از آن را حذف کنید یا ...

50,000 تومان

وکتور شماره 987654366

وکتور شماره 987654366

وکتورهای طراحی گرافیک  >  وکتورهای مینیاتور

این طرح با کیفیت فوق العاده و با ساختاری برداری با پسوند EPS و AI طراحی شده و قابل دریافت است و به دلیل ماهیت وکتور(برداری) بودن این طرح ها، شما براحتی می‌توانید بدون کاهش کیفیت از این طرح در هر اندازه‌ای استفاده کنید و بخشی از آن را حذف کنید یا ...

50,000 تومان

وکتور شماره 987654362

وکتور شماره 987654362

وکتورهای طراحی گرافیک  >  وکتورهای مینیاتور

این طرح با کیفیت فوق العاده و با ساختاری برداری با پسوند EPS و AI طراحی شده و قابل دریافت است و به دلیل ماهیت وکتور(برداری) بودن این طرح ها، شما براحتی می‌توانید بدون کاهش کیفیت از این طرح در هر اندازه‌ای استفاده کنید و بخشی از آن را حذف کنید یا ...

50,000 تومان

وکتور شماره 987654361

وکتور شماره 987654361

وکتورهای طراحی گرافیک  >  وکتورهای مینیاتور

این طرح با کیفیت فوق العاده و با ساختاری برداری با پسوند EPS و AI طراحی شده و قابل دریافت است و به دلیل ماهیت وکتور(برداری) بودن این طرح ها، شما براحتی می‌توانید بدون کاهش کیفیت از این طرح در هر اندازه‌ای استفاده کنید و بخشی از آن را حذف کنید یا ...

50,000 تومان

وکتور شماره 987654360

وکتور شماره 987654360

وکتورهای طراحی گرافیک  >  وکتورهای مینیاتور

این طرح با کیفیت فوق العاده و با ساختاری برداری با پسوند EPS و AI طراحی شده و قابل دریافت است و به دلیل ماهیت وکتور(برداری) بودن این طرح ها، شما براحتی می‌توانید بدون کاهش کیفیت از این طرح در هر اندازه‌ای استفاده کنید و بخشی از آن را حذف کنید یا ...

40,000 تومان

    نمایش محصول 1 تا 12 از 12 محصول در 1 صفحه